ReadyPlanet.com
dot
อาหารระดับ Premium คืออะไร ? article

 

          อาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ดระดับพรีเมียม ประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญ คือ โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

          ส่วนของ โปรตีน สำหรับสุนัขจะต้องมีแหล่งโปรตีนส่วนใหญ่จากสัตว์อาทิ : เนื้อไก่, เนื้อวัว, เนื้อแกะ เป็นต้น เนื่องจากสุนัขจะสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้มากว่าแหล่งโปรตีนจากพืช

           ในส่วนของ ไขมัน ก็มีความสำคัญอย่างมากสำหรับสุขภาพขนและผิวหนัง สุนัขจำเป็นจะต้องได้รับกรดไขมันชนิด Omega-6 & Omega-3 ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งกรดไขมันชนิด Omega-3 จะได้จากปลาทะเล เช่น Tuna oil โดยผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ผิวหนังและขนอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

และสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือ วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญและละเอียดมาก เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณน้อย อีกทั้งกระบวนการผลิตอาหารเม็ดจะต้องผ่านกระบวนการความร้อนที่สูงมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมสลายของวิตามินบางชนิด ดังนั้นมีความจำเป็นต้องใช้วิตามินที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและปริมาณมากเป็นพิเศษที่สามารถคงตัวได้ และยังสามารถแตกตัวได้รวดเร็วเมื่อเข้าสู่ร่างกายสุนัข

   ความสำคัญเหล่านี้จึงจะสร้างความมั่นใจต่อท่านได้ว่า เมื่อใช้อาหารระดับพรีเมียมแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมชนิดอื่นใดอีก
 
ข่าวสารทั่วไป

ทำไมต้องให้สุนัขกินน้ำมันปลา? article